Сообщество Империал: Битва на Сутени 11 апреля 1103 года - Сообщество Империал

Стратегии, Игровые Миры, История, Total War
Стратегии, Игровые Миры, История, Total War
 • Поиск
 • Законы
 • Сообщество
 • Репутация
 • Экономика
 • Больше
Уважаемый Imperial Гость, анонсирована первая игра серии Total War Saga - Total War Saga: Thrones of Britannia

Аспарух Битва на Сутени 11 апреля 1103 года
бей врага на его же территории
Тема создана: 26 Октябрь 2012, 22:04 · Автор: АспарухСообщений: 5 · Просмотров: 1 566

Аспарух
 • Imperial
Imperial
4 129
Imperial
186
Imperial
1 660
Imperial
4 320
Imperial
0

Дата: 26 Октябрь 2012, 22:04

В начале XII в. древнерусские князья решил начать борьбу, с уже полвека терзавшими Русь своими набегпми половцами, на их же территории. То есть организовать походы в Степь! Решение было принято в 1103 г. на снеме в Долобске. И первый же значительный поход, организованный в том же году, увенчался успехом. В апреле апреля 1103 года семь князей Рюриковичей во главе своих дружин ("и поидоша на конихъ"), и пешего воинства ("и в лодь?хъ"),
двинулись на Юг в степи, и 4(11) апреля на реке Сутень (Сюттень, нынешняя Молочная река) наголову разгромили объединённое половецкое войско (судя по всему там были приднепровские и лукоморскии объединения половцев). В битве полегло двадцать ханов, в том числе и герой битвы на Вягре 1099 г. Алтунопа, а Бельдюзя захватили в плен, и потом казнили. Взяв богатую добычу русичи вернулись домой.

Цитата

У РІК 6611 [1103]. Вложив бог у серце руським князям, Святополку [і] Володимиру, добрий намір, і зібралися вони радитись на [озері] Долобську. І сів Святополк зі своєю дружиною, а Володимир зі своєю дружиною та в одному шатрі, і стали радитися. І почала говорити дружина Святополкова: «Не час навесні воювати. Погубимо ми смердів і ріллю їх». І сказав Володимир: «Дивно мені, дружино, що коня дехто жаліє, яким оре хто-небудь. | А сього чому не розглянете, що стане смерд орати, а половчин, приїхавши, ударить смерда стрілою, а кобилу його забере. А в оселю його 1 в’їхавши, забере жону його, і дітей, і все майно його візьме. То коня його ти жалієш, а самого чому не жалієш?» І не змогла йому на це відповісти дружина Святополкова, і сказав Святополк: «Брате, я ось готов уже». І встав Святополк, і сказав йому Володимир: «То ти, /158/ брате, велике добро зробиш Руській землі». І послали вони удвох [послів] до Давида і Олега [Святославичів], говорячи: «Підіть оба на половців. І або живі ми будемо, або мертві». Давид, отож, послухав їх, а Олег не послухав сього, причину сказавши: «Нездоров я». Володимир же, поцілувавши брата свого, пішов до Переяславля, а Святополк — услід за ним, і Давид Святославич, і Давид Всеславич, і Мстислав [Всеволодович], Ігорів онук, [і] Вячеслав Ярополчич, [і] Ярополк Володимирович. І рушили вони на конях і в човнах, і прибули нижче від порогів, і стали в [урочищі] Протолчах і на Хортичім острові 2. І сіли вони на коней, а піші вої, висівши з човнів, ішли в поле чотири дні, і прийшли на [ріку] Сутінь.Половці ж, почувши, що йдуть руси, зібралися без числа і стали радитися. І сказав [хан] Урусоба: «Просімо миру в русі, бо кріпко вони битимуться з нами. Ми бо багато зла вчинили Руській землі». І сказали молодші Урусобі: «Якщо ти боїшся русі, то ми не боїмось. Сих же побивши, ми підемо в землю їх і візьмемо всі городи їхні. І хто ізбавить їх од нас?»

Руськії ж князі і вої молили бога і обітниці воздавали богові і пречистій матері його — той кутею, а той милостинею убогим, а ті пожертвами монастирям. І коли вони так молилися, рушили половці і послали перед собою в сторожі [хана] Алтунопу, що славився в них 3 мужністю. Так само й руські князі послали сторожів своїх. І устерегли вони Алтунопу, і обступили Алтунопу, і вбили його і тих, що були з ним. І ні один [не] втік із них, а всіх побили.

І пішли полки половецькії, як бори, і не окинути було оком їх, а руси пішли супроти них. І великий бог вложив боязнь велику в половців, І і страх напав на них і трепет перед лицем руських воїв. І умлівали вони самі, і коням їхнім не було спіху в ногах, а руси /159/ весело на конях і пішо побігли до них. Половці ж, побачивши, як руси кинулися на них, побігли, не зступившись, перед руськими князями, а наші погнали, рубаючи їх, у четвертий [день] місяця квітня.

І велике спасіння вчинив бог у той день благовірним князям руським і всім християнам, а над ворогами нашими дав побіду велику. І вбили тут у бою двадцять князів: Урусобу, Кочія, Яросланопу, Кітанопу, Кумана, Асупа, Куртка, Ченегрепа, Сурбаря та інших князів їхніх, а Белдузя схопили.

Потім же сіли брати [обідати?], побідивши ворогів своїх. І привели Белдузя до Святополка, і став Белдузь давати за себе злото, і срібло, і коні, і скот. Святополк же послав його 3 [до] Володимира, і коли він прийшов, запитав його Володимир: «Се, знай, схопила вас клятва! Бо багато разів, давши клятву, розоряли ви Руськую землю! То чому ти не учив синів своїх і рід свій не переступати клятви, і ви проливаєте кров християнську? Нехай тепер буде кров твоя на голові твоїй!» І повелів він убити його, і тоді розсікли його на куски.А після цього зібралися брати всі, і сказав Володимир: «Се день, що сотворив його господь. Возрадуймося і возвеселімся в день сей» 4, тому що бог ізбавив нас од ворогів наших, і покорив ворогів наших, і «сокрушив голови зміїні, і дав господь пожиток їх нам» 5. Взяли бо тоді вони скоту, і овець, і коней, і верблюдів, і вежі з набутком і з челяддю, і захопили печенігів і торків з вежами, і прийшли в Русь із полоном великим, і зі славою, і з побідою великою.


Цитата

В л?т? . ?s? . х? . а?? . [6611 (1103)] Вложи Бъ? оу 46 Г серьдце Русьскимъ кн?земъ З . мысль бл?гу . Ст?ополку . Володимеру . и сн?стас? думати на Долобьск? 47 . и с?де Ст?ополкъ съ своею дружиною . а 48 Володимеръ съ своею дружиною . а въ единомь шатр? и поча 49 думати . и начаша гл?ти дружина Ст?ополча . не верем? весн? воевати . хочемь погубити смерды и ролью имъ . и реч? Володимеръ . дивно м? 50 дружино . ?же 51 лошади кто жалуеть . еюже ?реть кто . /л.95об./ а сего чему не расмотрите . ?же 52 начтенъ Д 53 смердъ ?рати . и Половчинъ Е при?ха 54 вдарить Ж 55 смерда стр?лою . а кобылу 56 его поиметь . а в село 1 въ?хавъ А поиметь жену его и д?ти . и все им?нье его возметь . то лошади его жалуешь . а самого чему не жалуешь . и не могоша 2 противу ему . ?в?щати 3 дружина Ст?ополча . и рече Ст?ополкъ брате . се азъ готовъ оуже . и въста Ст?ополкъ . и рече ему Володимеръ Б . то ти брате велико добро створиши 4 Русьскои земьли . и посласта къ Дв?дви и к Олгови гл?ща В 5 . поидита 6 на Половци . а любо будемь живи любо 7 мр?тви . Дв?дъ же 3 послуша ею . а ?легъ не послуша сего 8 . вину река не здоровлю . Володимерь же ц?ловавъ брата своего . поиде Пе?славлю Г 9 . а Ст?ополкъ по немь и Дв?дъ Св?тъславичь Д 10 . и Мьстиславъ . Игоревъ оунукъ 11 . В?чьславъ ?рополчичь . ?рополкъ Володимеричь . и поидоша на конихъ 12 . и в лодь?хъ . и приидоша ниже порогъ Е . и сташа въ Протолчехъ 13 . и в Хортичимъ Ж 14 ?стров? . ї вс?доша на кон? 15 . и п?шьци из лод?и выс?давше . идоша в поле . д? . дн?и . и придоша 16 на Сутинъ . Половци же слышавше 17 ?ко идуть Русь . и собрашас? бес числа . и начаша думати . и рече Русоба . просимъ мира . в 18 Руси ?ко кр?пко с? имуть бити 19 с нами . мы бо мно З 20 зла створохомъ И Рускои земли . и р?ша оуншии 21 Оурусоб? 22 . аще с? ты боиши Руси но мы с? 23 не боимъ 24 сихъ

254

бо избивше и поидемь 25 в землю ихъ . и приимемъ вс? грады ихъ . и кто избавить ны І 26 ? насъ . Рустии же кн?зи и вои мол?ху Ба? К 27 и причистии Л 28 его Мт?ри . ?во М кутьею. ?въ 29 же млс?тнею . къ оубогымъ . ?ви же манастыремъ тр?бовань? 30 . и сице мол?щимъс? . поидоша Половьци . и посла 31 передъ 32 собою въ сторож? Алтунопу . иже слов?ше 33 мужьствомъ 34. тако же и Русьстии кн?зи послаша сторож? свои . и въстерегоша 35 Алтунопу . и ?бъступиша Алтунопу и въбиша 36 и . и суща? с нимъ . ни единъ же избы ? нихъ . но вс? избиша 37. и поидоша полци Половецьстии Н . аки борове . и не б? 38 перезрити 39 ихъ . и Русь поидоша противу имъ 40 . и великии 41 Бъ? О. . вложив жалость . велику оу Половц? 42 /л.96/ и страхъ нападе 43 на н? . и трепетъ . ? лица Русьскыхъ вои . и др?маху 44 сам? 45 . и конемъ ихъ не б?ше сп?ха оу 46 ногахъ . Русь же с весельемь на конихъ . и п?ши потекоша к нимъ . Половци же видивше 47 оустремленье Руское на с? . не доступивше 48 пог?гоша П 48 . передъ 50 Рускыми кн?зи . наши же погнаша с?куще ? . въ . д? . мс?ца . април? . и великое 51 сп?снье створи Бъ? въ тъ дн?ь 52 . бл?гов?рнымъ кн?земъ Русьскымъ . и всимъ 53 хресть?номъ . а 54 на врагы наш? Р дасть поб?ду велику . и въбиша А 1 ту в полку кн?зии 2 . к? . Оурусобу 3. Кочи? . ?росланопу . Китанопу . Кунама . Асупа Курътыка 4. Ченегрена . Сурьбарь 5. и проча? кн?з? ихъ . а Вельдуза 6 ?ша . по семь Б же с?доша брать? . поб?дивше враги В 7 сво? . и приведоша Белдуз? къ Ст?ополку . и нача Белдузь . да?ти на соб? 8 злато и сребро . и кон? и скотъ . Ст?ополкъ же посла Володимеру и пришедшу 9 ему . оупроси его Володимеръ . то веде ?ла 10 вы рота . многажды бо ходивше 11 рот? 12 . воевасте Русьскую землю . то чему ты 13 не оучилъ сн?въ своихъ и роду своего . не переступати 14 рот? 15 Р но проливаете Г 16 кровь 17 хресть?ньску 18 . да се буди кровь тво? . на глав? Д твоеи . и повели 19 оубити и 20. и тако рас?коша Е 21 и 22 на оудъ 23 . и по семь сн?шас? брать? вс? . ї реч? Володимеръ . се дн?ь иже створи Гс?ь 24 . възрадуемьс? и възвеселимьс? во нь . ?ко Бъ? избавилъ ны есть ? врагъ нашихъ . и покори враги наша . и скруши 25 главы зм?евы? 26 . и далъ есть Гъ? брашно ихъ намъ . вз?ша бо тогда скоты и ?вц? и кони . и вельблуды и . веж? Р с добыткомъ . и съ чел?дью . и за?ша Печен?ги Ж и Торъки . с вежами . и приидоша в Русь З 27 . с полономъ великымъ . и съ славою . и с поб?дою великою оу 28 сво?си . того же л?та приидоша прузии И 28 . августа . въ . а? . дн?ь 30 . томъ же л?т? .


Предлагаю в данной теме обсудить и эту битву. Количество участвовавших войск с обеих сторон, а также сам ход битвы!
Imperial
Imperial
Imperial
  Аспарух
  • Imperial
  Imperial
  4 129
  Imperial
  186
  Imperial
  1 660
  Imperial
  4 320
  Imperial
  0

  Дата: 27 Октябрь 2012, 14:40

  Юрий Сухарев Донской поход Мономаха
  Спойлер (скрытая информация)

  Для просмотра ссылки Зарегистрируйесь
   Аспарух
   • Imperial
   Imperial
   4 129
   Imperial
   186
   Imperial
   1 660
   Imperial
   4 320
   Imperial
   0

   Дата: 27 Октябрь 2012, 21:59

   Встречал версию, что не половцы, а русичи, нарушили мирный договор заключённый в 1101 году. И воспользовавшись сезонным ослаблением кочевников (если русичи за зиму отъелись, то половцы только исхудали), неожиданно напали на последних (кстати очень грамотный тактический ход), и разнесли в пух и прах.


   Цитата

   І умлівали вони самі, і коням їхнім не було спіху в ногах, а руси /159/ весело на конях і пішо побігли до них. Половці ж, побачивши, як руси кинулися на них, побігли, не зступившись, перед руськими князями, а наші погнали, рубаючи їх, у четвертий [день] місяця квітня.   Цитата

   Бъ? О. . вложив жалость . велику оу Половц? 42 /л.96/ и страхъ нападе 43 на н? . и трепетъ . ? лица Русьскыхъ вои . и др?маху 44 сам? 45 . и конемъ ихъ не б?ше сп?ха оу 46 ногахъ . Русь же с весельемь на конихъ . и п?ши потекоша к нимъ . Половци же видивше 47 оустремленье Руское на с? . не доступивше 48 пог?гоша П 48 . передъ 50 Рускыми кн?зи . наши же погнаша с?куще ? . въ . д? . мс?ца . април? .


   Спойлер (скрытая информация)
    Аспарух
    • Imperial
    Imperial
    4 129
    Imperial
    186
    Imperial
    1 660
    Imperial
    4 320
    Imperial
    0

    Дата: 27 Октябрь 2012, 23:57

    Кстати на счёт локализации места битвы тоже существует определённая полемика. 4 дня ходу от Протолчего брода. Протолчье это в районе современного Запорожья.
    Спойлер (скрытая информация)

    Для просмотра ссылки Зарегистрируйесь

    Одни исследователи предполагают место битвы в Токмакском районе Запоржской области, другие в Акимовском, третьи в Мелитопольском. По мне вторые и третьи ближе к истине. Хотя каких-то серьёзных исследований этого вопроса не было!
    - - - - - - Сообщение автоматически склеено - - - - - -А их не мешало бы провести. В Приазовье можно не только место битвы на Сутени поискать. а и богатые захоронения средневековой эпохи. И место битвы на Калке. - Оффтоп!
     Ratsha
     • Imperial
     Imperial
     1 819
     Imperial
     7
     Imperial
     1 097
     Imperial
     3 286
     Imperial
     0

     Дата: 28 Октябрь 2012, 16:31

     Аспарух

     Для просмотра ссылки Зарегистрируйесь Аспарух

     и 4(11) апреля на реке Сутень (Сюттень, нынешняя Молочная река) наголову разгромили объединённое половецкое войско

     А откуда дата 11 апреля? Вроде бы везде 4-е стоит...

     Для просмотра ссылки Зарегистрируйесь Аспарух

     4 дня ходу от Протолчего брода. Протолчье это в районе современного Запорожья.

     Здесь могут быть неясности с переводом.
     "В Протолчех" (или "в Проторчех", как в Радзивилловской летописи) переводят еще и как "в протоках", т.е. это не название местности. У Хортицы действительно и проток много и островов.
     Но это особо и не влияет на поиски места битвы, так как от Хортицы или "Протолоч" войско шло еще четыре дня, т.е. порядка 100 км.
      zenturion
      • Imperial
      Imperial
      2 315
      Imperial
      2
      Imperial
      289
      Imperial
      3 538
      Imperial
      0

      Дата: 28 Октябрь 2012, 16:49

      Для просмотра ссылки Зарегистрируйесь Ratsha (28 Октябрь 2012, 16:31):

      А откуда дата 11 апреля? Вроде бы везде 4-е стоит...      Вероятно, по старому и новому стилю. Хотя, 7 дней набежало к 14 веку, а для 12-го разница должна быть меньше. :038:
       Введите ваши имя форумчанина и пароль:
       Введите Ваше имя  
       [Регистрация нового аккаунта]
       Введите Ваш пароль 
       [Восстановить пароль]

       Воспользуйтесь одной из соц-сетей для входа на форум:


       Внимание: Реклама отключена для зарегистрированных посетителей

       Стиль
          24 Ноя 2017, 21:50
       © 2017 «Империал». Условия предоставления. Ответственность сторон. Декларация о Сотрудничестве. Лицензия зарегистрирована на: «Империал». Счётчики